0 items in the shopping cart
  • No products in the cart.

TERMA & SYARAT

TERMA & SYARAT

1. Harga barang/item yang dinyatakan adalah TETAP, tidak ada tawar menawar kecuali dinyatakan terdapat potongan/ keistimewaan.
2. Jika ada potongan/diskaun harga ia tidak boleh diubah atau dikurangkan atau ditukar dengan barangan yang lain.
3. Pesanan anda akan diproses setelah pihak kami menerima pembayaran penuh oleh pihak anda.
4. Sekiranya terdapat kerosakkan, boleh dipulangkan dengan syarat ada bukti bergambar dan kerosakkan sebelum digunakan.
5. Kos penghantaran akan dibiayai oleh pembeli sepenuhnya seperti dinyatakan pada setiap produk kecuali ada dinyatakan “Free Postage”
6. Pihak kami tidak bertanggungjawab di atas kelewatan/kegagalan pihak kurier (Pos Laju Malaysia) semasa proses penghantaran.